Jump to content
Banner by ~ Ice Princess Silky

no critique mlp fim cryptogram puzzles by me !


rainbowdashacademy

Recommended Posts

                                                  MLP FIM CRYPTOGRAMS 1

 

                                               " JOZK MZBQC ORRLZI ABGIO XOBRWEO XOZ JGSS

                                                                RV IWEGB AWNZ ARBKZB.

                                               QUKPUZ QUZ IGUM U GSJGCI JGKXZM G WKUARBKGXURK UK HC IORQ "!

                                                    (Ok everypony see if you can solve my awesome Cryyptogram I made for fun )

Link to comment
Share on other sites

                                                                                    MLP FIM CRYPTOGRAM 2

                                                                    FLO MCMA'W WLQCVLW KWEIQCVLW

                                                                       SEAACKW KWEIQCVLW UQCTTXI

                                                                                  WH WLX THHA?

                                                                         SXPEYKX KLX TEUCHICWO WH KXAM

                                                                          LXI WLXIX DHI KWXEQCAU LXI PYWCX TEIZK!

                                                                              (Ok everypony see if you can solve my awesome Cryptogram I made for fun )

Link to comment
Share on other sites

                                                                                                      MLP FIM CRYPTOGRAM 3

 

                                                                                                    " XR, ZXEMPA M GCAK LXE'K UEXI IRQ M'O

                                                                                                                   AX OMATRMPH- ZVKPL

                                                                                                                AX M GCAK KVUP

                                                                                                              TRVXA-X-SMTU-V-KVKI

                                                                                                                KX TCFI OQ

                                                                                                                "AMSSQEPAA"!

Link to comment
Share on other sites

                                                                                          MLP FIM CRYPTOGRAM 4

                                                                                       APM HLWB TM  KEZXCB SOZD KL ZTGEWBB

                                                                                       KPW GLUZWB  Z KPW IEWOK OUH GLAWESRD

                                                                                        KEZQZW ZB TOCZUI  O SLLO  LS TMBWDS!

                                                                                      "YWXORBW  Z  GKZUXWBB  LS  SKZWUHBPZG KAZDZIPK

                                                                                           BGOECDW CULA KPW OUBAWE KL MLRE

                                                                                            GELYDWT KEZQZW MLR KEM KL

                                                                                                 XOBK-O-KEOKW KPW  TOIZX BPLA !

                                                                                         

Link to comment
Share on other sites

                                                                                      MLP FIM CRYPTOGRAM 5

 

                                                                                          VZD HAH  JSPEEKCMZD

                                                                                            EZFLWZE  AE VIM I   

                                                                                            WCKIE AHKI EF SCAYW

                                                                                            WFHRASSI EF UFYDOASSK?

                                                                                           MZK  EZFLWZE  ZK VFLSHY'E

                                                                                           WITTI-EARKH  EZK EFVY FJ  UFYDOASSK?                                                                                    

Link to comment
Share on other sites

                                                                                  MLP FIM CRYTOGRAM 6

 

                                                                              VP   CAVND   SHM    ZSZVEQ   TSHE   EL  KDE  USZZVDM

                                                                                            "TD    CWLNFM   ID  SIFD    EL"!

                                                                                           TWQ    IDJSNCD  GSXVHK

                                                                                            S   NHVJLZVKSH  UVKWE  ID EWD

                                                                                            IDCE MSNKEDZ  V'XD  DXDZ WSM ?

                                                                      

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                    

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

MLP FIM CRYPTOGRAM 7

AMI, SJBUVGCLJPA

B ZGFML HU WUGC AGC B XMH GU

HAM CGULMSVGZHP HMJT ?

"GW ZBPHNU OKIGO AJFM HU TJPHMS

HMOULBUX CMJPAMSBUX

PWBZZP JP HAM RJPHMPH TGPH JCMPGTM

LJSBUX KMXJPOP ZBWM TM

ZMH'P PMM BR IGOS ZBXA HBUX RJPH!

 

Link to comment
Share on other sites

Hello, everypony have fun solving these difficult cryptogram puzzles ask me if you need hints good luck !

 

MLP FIM CRYPTOGRAM 8

MZD, WAQPZ SYUH

WUAEYRZUE P MZYUR DLA 3 WYC XAQ Y

UZYT WAQPZ SYUH  LC SD YEE?

"P'S EGZZQPZ NZTTZ"

P RLC'Q QMPCH P'Q WYC VLUH QMYQ

VYD !

" P'S EWLLQYTLL P UZYTH QMYQ Y

KUDXMLC YE DLAU UYWZ WYC'Q LCZ"!

"P'S YXXTZ NTLLS P'OZ"

CZOAS MZSR EAWMY QMPCK NAQ

QMZSZ PE MLXZ JLS DLA KYNND"!

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Back with more cryptogram fun !                              MLP FIM   CRYPTOGRAM 9

                                                                                   " X'G VROJZ  MEECRU  X

                                                                                      IWUF VED'F  ADEP BMSF

                                                                                      BRDF BOEDK  XDCXFSFXED

                                                                                      X FMEWKMF QOSDAZ

                                                                                         VEEVHR USXV FEVSZ"?

                                                                                           FMXU XU MOXQRUU

                                                                                           FAXHXKMF UJSOAHR

                                                                                           FMROR'U TRRD  S

                                                                                            FHXKMF YXUWDVROUFSDXDK

                                                                                            FMR BRVVXDK XUD'F S QEYJHRFR  YSKXSUFRO!

                                                                                     

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

                                                                         MLP FIM CRYPTOGRAM 10

                                                                         "PZKR  MSM IASQGTLL

                                                                         GTETLRSK LKC?

                                                                         RX MSLGXAM PZTQ ZT HKMT

                                                                          K   MTHXQ OTALSXQ ZTALTEW!"

                                                                          "MSLGXAM MX CXD RZSQB"

                                                                           RZSL SL WDQQD RDAQSQN

                                                                            KQXRZTA HT SQRX  K MTHXQ?

                                                                            "MSLGXAM , LKCL ESNZRTQ"

                                                                             DI IXQSTU S RZXDNZR CXD XW KEE IASQGTLLT'L

                                                                               GXDEM DLT K MTOSESLZ EKDNZ RX DLT  K  ZTEESLZ

                                                                                RSHT RX LHSET HKBS  WASTQML !

                                                                                

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Join the herd!

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...